skydream

34 teksty – auto­rem jest skyd­ream.

Uk­ry­wam złość, sącze niena­wiść,umieram z miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2013, 20:26

Nicość

Skoczyć w prze­paść ?
za­giąć się ? 
uciekać ? 
O tak zro­bię, ma udręka.

Po­dam się emocją,
puszcze włosy.
Och lecę nadal,
w ni­cość, w głębie.

Miłość, ona nie ma już znacze­nia
wszys­tko w szare [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 lipca 2013, 00:04

Człowiek ma też za­lety - a one prze­zycieżają wszystko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 maja 2013, 22:47

Praw­dzi­wa przy­jaźń, jeśli tyl­ko chce, przet­rwa wszys­tkie upadki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 kwietnia 2013, 19:18

Czas le­ci, a my zat­ra­ceni w je­go pętli próbu­jemy od­na­leźć siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2013, 17:37

Ważne jest ile ra­zy się pot­kniesz, ważne jest też ile ra­zy się pod­niesiesz, aby żyć da­lej i kroczyć na przkór wszystkim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2013, 18:53

Czy is­tnieje sens życia, jeżeli wszys­tko wokół przytłacza Twoją oso­bowość ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2012, 19:10

Los człowieka, niczym his­to­ria pow­tarzające­go się bólu . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2012, 17:21

Ni­by masz od­wagę do wszys­tkiego, ale je­den mały ptak niosący porzu­cenie pot­ra­fi Cię wystraszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2012, 18:14

Poez­ja mową duszy. 

myśl • 24 maja 2012, 10:14
skydream

Nic wielkiego, uczennica gimnazjum interesująca się wszelakimi dziedzinami humanistyki. Kochająca swe gitary oraz książki opowiadające o miłości oraz życiu. Osoba lubiąca być sobą, nie udająca innych, preferuje własny styl bycia. Popełniająca wiele błędów.

Zeszyty
  • nietypowe – Wasze myśli, które mnie zachwy­ciły.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skydream

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność